Technik Usług kosmetycznych

Rozpoczynamy naukę na 3 semestrze tego kierunku.
Słuchaczy chcących rozpocząć naukę na 1 semestrze zaptraszamy we wrześniu :)

 

UWAGA SŁUCHACZE POLICEALNEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ i LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO!!!!

Przypominam,że w ten weekend odbędą się dla Was egzaminy poprawkowe.

Liceum Ogólnokształcące
- PRZYRODA

Policealna Szkoła Zawodowa
* Administracja
- wykonywanie pracy biurowej (sem I i III)
- działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej (sem III)
- podstawy prawa administracyjnego ( sem I i III)
- podstawy prawa cywilnego (sem I i III)
- podstawy finansów publicznych (sem I)

* Opiekun medyczny
- zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

* BHP
- egzaminy poprawkowe w dniach 02 - 03.03.2019

Szanowni Słuchacze ostatnich semestrów Szkoły Policealnej,

Znamy już harmonogram egzaminów zawodowych